Saturday, January 14

Ko-kurikulum


Cheers. Tiada rumah sukan, dan berita hari ini, tiada nama untuk ko-kurikulum. Akhirnya, Setiausaha Kokurikulum semata-mata tahun ni, bermain dengan fail, bermain dengan taip menaip dan tunggu arahan tugas. Cheers, again. #Segaliud